کلاس مجازی (آنلاین)

ورود به کلاس مجازی

جهت ورود به حساب کلاس آنلاین به موارد زیر دقت نمایید

  1. ۱. از مرورگر کروم برای شرکت در کلاس مجازی استفاده کنید و مرورگر خود را حتما بروزرسانی کنید
  2. ۲. فیلتر شکن خود را قبل از ورود به کلاس خاموش کنید
  3. ۳. رمز ورود به کلاس را از معلم و یا مدیر مدرسه بگیرید